Behöver du hjälp?

Telefon 08-739 20 76 vardagar 8-22, helger 10-22

Västerorts kvinnojour

Behöver du hjälp?

Vi finns här för dig som utsatts för våld i nära relation. Till Västerorts kvinnojour kan du ringa alla dagar i veckan om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Vi som svarar har alla utbildning i samtalsmetodik, våld i nära relation samt är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym.

 

Västerorts kvinnojour använder sig utav följande definition utav våld:

 

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill"

- Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

 

Vilka är vi?

 

Västerorts kvinnojour och K:RUT tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som ger stöd till kvinnor, tjejer och deras barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relation. Vi ger även stöd till anhöriga och konsulation till yrkesverksamma. Vi bedriver ett skyddat boende, en öppen stödverksamhet samt ett lokalt våldspreventivt arbete. Vi utgår ifrån en feministisk grundsyn och arbetar aktivt för att motverka mäns och pojkars våld mot kvinnor, flickor och barn. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld!

 

 

 

 

 

 

 

Ring:

08-739 20 76

Maila:

vkj@vasterortskvinnojour.se

Medlem i Unizon