Hem

Telefon 08-739 20 76 vardagar 8-22, helger 10-22

Västerorts kvinnojour

Behöver du hjälp?

Västerorts kvinnojour ger stöd till kvinnor och tjejer som är eller har varit utsatta för hot, psykisk eller fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande. Vi har tystnadslöfte och vår hjälp är kostnadsfri.

 

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som startades 2006. Under hösten 2012 startade arbetet med en kontaktjour för tjejer, vilket resulterade i K:RUT tjejjour.

 

Västerorts kvinnojour utgår ifrån en feministisk grundsyn och arbetar aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld!

 

Vårt arbete utgår ifrån att

 

  • Du har rätt att fatta dina egna beslut, när du känner dig redo
  • Du har redan de verktyg som du behöver för att överleva och vi kan stötta dig i dina beslut
  • Ge dig själv den tid du behöver. Att bearbeta all form av misshandel tar tid
  • Lita på dig själv och dina erfarenheter
  • Tro på din egen styrka
  • Kom ihåg att du själv har den bästa kunskapen och styrkan

 

Vi är en ideell förening och finansieras genom privata gåvor och statliga anslag. Föreningen drivs av en ideell styrelse och i den dagliga verksamheten arbetar tre deltidsanställda, en verksamhetsledare, en kanslist/boendestödjare och en boendestödjare. På kvällar och helger engagerar sig närmare trettio volontärer i olika uppdrag runt om i verksamheten.

 

Vill du stödja vårt arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld?

 

Ge en gåva till valfritt belopp BG 5731-8370. Tack för din hjälp.

Ring:

08-739 20 76

Maila:

vkj@vasterortskvinnojour.se

Medlem i Unizon